IDH

Hagé International wil verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke problemen, iedere dag.

IDH

The Greenery heeft zich geconformeerd aan het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Binnen dit initiatief is de doelstelling om alleen producten uit “sociale” risicolanden te kopen van leveranciers die kunnen aantonen dat er sprake is van goede arbeidsomstandigheden op het productiebedrijf. IDH draagt er op die manier aan bij internationale handelsketens te verduurzamen. Ze realiseren dit door te bouwen aan resultaatgerichte coalities van bedrijven, NGO’s, overheden en andere partners. IDH brengt publieke en private krachten, kennis, ambities en belangen samen om internationale handelsketens te verduurzamen.