Voedselveiligheid

De consument moet altijd kunnen vertrouwen op goede, gezonde producten. Daarom doen we er samen met onze telers alles aan om de veiligheid van onze producten te waarborgen.

Voedselveiligheid

De afdeling Kwaliteit & Milieu voert een proactief beleid op het gebied van voedselveiligheid. Zo begeleiden we onze leveranciers actief en monitoren we constant de kwaliteit van de producten.

Basis van ons beleid is dat leveranciers:

  • minimaal GlobalGap gecertificeerd zijn;
  • producten volgens de wettelijke eisen telen;
  • voldoen aan het wettelijk vastgestelde maximum residu limiet (MRL).

Ook klanten kunnen vertrouwen op de veiligheid van onze producten. Die veiligheid waarborgen we met adequate kwaliteitssystemen. Een intensieve controle op het eindproduct is erg belangrijk. Steeds meer klanten stellen strengere eisen. Hagé komt graag aan die eisen tegemoet. Via ons Residu Management Systeem brengen we de hoeveelheid residu tot een minimum. Ons streven is: telen doe je zonder gewasbeschermingsmiddelen, tenzij het niet anders kan.