Visie en missie

Visie en missie

Waar staat Hagé voor en welke positie zien wij voor onszelf weggelegd in de markt en in de wereld van morgen?

Hagé wil als marktgerichte onderneming een nuttige bijdrage leveren aan onze klanten. Dit doen we door hen jaarrond een breed assortiment groente en fruit te bieden. We leveren alleen producten van de allerbeste kwaliteit. Hagé wil uitgroeien tot Europees marktleider met een breed assortiment groente en fruit, die kwaliteit, betrouwbaarheid en service centraal stelt. De sleutel hiervoor ligt in de intensieve samenwerking met al onze ketenpartners.